تابلو اعلانات مدیریت منابع فیزیکی

واگذاری تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدیددانشگاه به بخش غیر دولتی

مشاهده کامل متن
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و تحقق تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و جدید خود را به شرح ذیل به بخش غیر دولتی واگذار نماید.
 • تکمیل پایگاه سلامت شهری جوادالائمه(ع) شهرستان کاشمر
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهری رشتخوار
 • تکمیل پایگاه سلامت کاوه شهر گلبهار
 • تکمیل پایگاه سلامت مرمر بتن شهر گلبهار
 • تکمیل پایگاه اورژانس 115 چمن آباد شهرستان خواف
 • تکمیل پایگاه اورژانس شماره 3 قوچان
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهری حجت
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهری پایداری
 • تکمیل خانه بهداشت گون دوک شهرستان مشهد
 • تکمیل خانه بهداشت لک لک شهرستان مشهد
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستایی تپه سلام شهرستان مشهد
 • تکمیل خانه بهداشت دهبار شهرستان طرقبه شاندیز
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهرستان فریمان
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستایی تقی آباد شهرستان کلات
 • تکمیل پایگاه اورژانس شهری شهرستان فریمان
 • تکمیل مرکز بهداشت مزده 2 شهرستان خلیل آباد
 • تکمیل پایگاه اورژانس 115 جاده ای کوه سفید باخرز
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان درگز
 • تکمیل مرکز بهداشتی درمانی شهری قلعه نو شهرستان باخرز
   از کلیه سرمایه گذاران و علاقه مندان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل نسبت به ارسال رزومه خود تا تاریخ 12/12/1400 به مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد واقع در انتهای بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت اقدام نمایند.

اصلاحیه حد نصاب معاملات مورخ 25 اردیبهشت سال 1400

مشاهده کامل متن
بر اساس اصلاحیه ابلاغ شده در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400: 

نظر به اینکه در جزء های ب و پ بند یک تصویب نامه شماره17809/558769ت مورخ  21/2/1400 مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت عبارت مبلغ شش میلیارد ششصد و پنجاه میلیون ریال تحریر شده است. مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.

حد نصاب معاملات مورخ 21 اردیبهشت 1400

مشاهده کامل متن
ابلاغ حد نصاب معاملات مورخ 21 اردیبهشت ماه سال1400

الف-معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف ششصد و پنجاه میلیون ریال باشد.
ب-معاملات متوسط: معاملاتی که سقف معامله بیش ازسقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
ج-معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از  شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال باشد.

احراز مالکیت زمین و اخذ مجوزهامربوطه پیش از طراحی یا احداث بنا

مشاهده کامل متن
مطابق دستورالعمل ابلاغی ریاست محترم دانشگاه به تمامی واحد های زیر مجموعه ی دانشگاه، قبل از هرگونه اقدام به احداث بناء در املاک در اختیار یا اراضی اهدائی به دانشگاه ضروریست اقدامات ذیل انجام گردد: 
مالکیت رسمی و قانونی دانشگاه و یا واگذار کننده در خصوص محل اجرای طرح احراز گردد. (با هماهنگی مدیریت امورحقوقی دانشگاه)
نسبت به اخذ مجوز های مربوط به احداث بناء و پایانکار ساختمانی و همچنین پرداخت به موقع سایر عوارض از طریق مراجعه به شهرداری مربوطه اقدام گردد. (با هماهنگی و همکاری مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه و مدیریت امورمالی دانشگاه)